Gıda Analizleri

Resmi ve özel labaratuarlar tarafından gerçekleştirilen gıda analizleri genel itibariyle şunlardır:

Genel Analizler

Kül
Asitte Çözünmeyen Kül
Nem
Yağ (ekstraksiyon)
Protein
Toplam Asitlik
pH
Şeker (titrimetrik)
Şeker (HPLC ile)
Tuz
Renk (hunter ile)
Çözünen Külde Alkalilik
Sülfat Tayini
Mineral Analizi (ağır metaller hariç)
Uçucu Yağlar
Toplam besinsel lif
Toplam Enerji Atwater yöntemi ile (nem, kül, yağ, protein, karbonhidrat, diyet lif )

Yağ Analizleri

Refractive Index
Yoğunluk
Kaynama-Erime Noktası
Reichter-Meissel Değeri
Serbest Yağ Asitliği
Peroksit Sayısı (yağ örneklerinde)
Peroksit Sayısı (yağ örnekleri dışındaki gıdalarda)
Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde
İyot Sayısı
Sabunlaşma Sayısı
Sabunlaşmayan Maddeler
Sabun Testi
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Yenebilir Yağlarda Susam Yağı (kalitatif)
Yenebilir Yağlarda Prina Yağı (kalitatif)
Yenebilir Yağlarda Mineral Yağı (kalitatif)
Yenebilir Yağlarda Pamuk Yağı (kalitatif)

Süt Ve Süt Ürünleri Analizleri

Yağ Miktarı (Gerber metodu)
Asitlik (% SH)
Asitlik (%laktik asit)
Yoğurtta Nişasta (kalitatif)
Yoğurtta Jelatin aranması

Meyve ve Sebze Ürünleri Analizleri

Formol Sayısı
HMF
C vitamini
Patulin

Hububat ve Ürünlerinde Yapılan Analizler

1.Buğdayda Fiziksel Analizler

Yabancı madde miktarı tayini
Hektolitre ağırlığı tayini
Bin tane ağırlığının saptanması
Camsılık tayini
Un verimi tayini

2.Fizikokimyasal Analizler

Yaş gluten (yaş öz) miktarı tayini
Yaş ve kuru gluten miktarı tayini
Yaş gluten miktarı ve gluten indeks değeri
Zeleny sedimentasyon testi
Modifiye sedimentasyon testi
“Berliner-Koopmann” (öz kabarma) testi
Pelshenke testi
Düşme sayısı tayini

3.Polarize Işıkta Jeletinizasyon Kontrolü

4.Buğday Proteinlerinin Elektroforetik Analizi

Asit poliakrilamid jel elektroforez (A-PAGE)
SDS-Poliakrilamid jel elektroforez (SDS-PAGE)

5.Hamurda Reolojik Özelliklerin Tayini

Farinogram özellikleri

6.Makarna Analizleri

Makarna pişirme testleri ; Suya geçen madde miktarı, hacim artışı, su absorbsiyonu, pişme süresi, duyusal özellikler (yapışkanlık, sertlik, kümeleşme)
Toplam organik madde miktarı tayini

7.Nişasta davranışlarının RVA (Rarpid Visco Analyser) ile incelenmesi

8. Bisküvi Analizleri

Bisküvi yapımı, çap, kalınlık ölçümü
Renk analizi
Tekstür analizi

9.Baklagil Kalite Testleri

Kuru ağırlık, yaş ağırlık, kuru hacim, yaş hacim, su alma kapasitesi, su alma indeksi, şişme kapasitesi, şişme indeksi
Kuru pişme süresi
Yaş pişme süresi

Et ve Et Ürünleri

Nitrit Miktarı
TBA Sayısı
Toplam Uçucu Bazik Azot

Mikrobiyolojik Analizler

E.coli sayımı
Enterekok sayımı
Fekal koliform sayımı
Howard yöntemi ile küf sayımı
Koliform sayımı
Konservelerde bombaj kontrolu
Listeria aranması (kalitatif tipleme yok)
Maya-küf sayımı
Osmofilik maya-küf
Pastörizasyon kontrolü
Salmonella sayımı
Sporlu bakteri sayımı
Staphylococcus aureus sayımı
Sterilizasyon kontrolü
Toplam bakteri sayımı (aerobik mesofilik bakteri sayımı)
Bacillus cereus
Clostridium perfringens

Hiç yorum yok: