5-İhracı Kayda Bağlı Mallar

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (2006/7) kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür.

Listede bazı canlı hayvan türleri ve zeytinyağı gibi bitkisel ürünler yer almaktadır.

Hiç yorum yok: