14-Standardı İthalatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler

2008/2 sayılı “İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” ekinde yer alan ürünlerin ithalatında ilgili standarda uygunluk aranır. Bu ürünlerin standarda uygunluğunun kontrolü Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır.

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na dilekçe ile başvuran ithalatçıya, yapılan denetim sonrasında Kontrol Belgesi verilir. Kontrol Belgesi ile mal arasındaki bağlantıyı sağlamak için, ambalajlar üzerindeki parti numarası ve diğer resmî işaretler belgelere yazılır. İthalatçı bu belgeyi gümrük giriş beyannamesine ekleyerek malı çeker. 

Hiç yorum yok: