İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi

(Listede bulunmayan numaralar ilgili tebliğlerle çıkarılmıştır.)

1-Harp, silah ve mühimmatı (Spor ve av tüfekleri hariç)
Milli Savunma Bakanlığı

2-Afyon ve haşhaş kellesi
Sağlık Bakanlığı

3-Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamındaki mallar
Sağlık Bakanlığı

4-Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki mallar
Çevre Bakanlığı

5-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon
Orman Bakanlığı

6- Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

7-Tohumlar (Orman ağacı tohumları hariç)
Tarım veKöyişleri Bakanlığı

8-Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri (sülükler dahil)
Tarım veKöyişleri Bakanlığı

9-Yarış atları
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

10-Yem Kanunu kapsamına giren yemler
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

11-Zirai mücadele ilaç ve aletleri
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

12-Veteriner İlaçları
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

13-İhracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

14-Damızlık büyük ve küçük baş hayvan
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

17- Doğa Mantarı (Sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik iharacat için)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

20- Mavi yüzgeçli orkinos (Thynus thunnus) (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

21-Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına İzin Verilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamındaki mallar
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

22- Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki mallar
Milli Savunma Bakanlığı

23- Şeker (17.08.2007 tarih ve 26616 sayılı R.G. ihracat 2007/9 tebliğ ile eklenmiştir)
T.C. Şeker Kurumu

Hiç yorum yok: